Skip to content

Ekologija i njena primena

Jedan od najvećih problema sa kojim se suočavaju studenti ekologije jeste nerazumevanje definicije ekologije. Većini ljudi je glavna asocijacija da je to zaštita životne sredine. Verovatno i vi kad čujete tu reč odmah zamislite nekoga ko voli prirodu i ko želi da pod svaku cenu zaštiti neku vrstu od izumiranja. Međutim, ekologija je mnogo više od toga.

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE.

Kako funkcioniše priroda?

Naša planeta zahvaljujući procesima kruženja materije i energije omogućava Život. Zahvaljujući ovim procesima, na Zemlji postoji preko tri miliona različitih vrsta organizama. Ovi organizmi imaju ulogu u održavanju života na Zemlji razmnožavanjem, ali i svojim delovanjem. Jedni organizmi stvaraju otpad, drugi se njime hrane i istovremeno stvaraju hranu za treće.

PRIMER

Naučnici smatraju da ukoliko ne bi postajalo grinje, da bi se do danas formirao sloj naše odumrle kože u visini od preko 2 metra koji bi opasavao celu planetu. Zahvaljujući složenim prirodnim procesima, svaka vrsta ima svoje mesto i ulogu u prirodi, a svi organizmi su na neki način povezani kretanjem energije i materije.

Kao što vidimo, naša planeta poseduje čitav splet odnosa, procesa i pojava koje omogućavaju život svih organizama. Narušavanjem samo jedne stavke dolazi do domino efekta izumiranja i narušavanja ravnoteže u prirodi.

Kakav je odnos između čoveka i prirode?

Zagađenjem vazduha, vode i zemljišta čovek je postao najuticajniji faktor koji deluje na prirodnu ravnotežu. Na taj način čovek dovodi do naglog izumiranja vrsta, a to na kraju opet pogađa čoveka, njegov opstanak i zdravlje. Međutim, da bi čovek bio zdrav potrebna je ravnoteža, kako u njemu, tako i u sredini u kojoj živi.

ČOVEK I PRIRODA

Čovek ima veću inteligenciju od svih ostalih vrsta. Bez obzira na to, on ne koristi prirodu na pravi način. Čovek se širi po kugli zemaljskoj, gomila otpad i uništava sve pred sobom, najčešće bez ijednog pametnog razloga.

Kao najveći predator, hrani se bakterijama, algama, gljivama, biljkama i životinjama. Pokušava da se izdigne iznad prirode stvarajući veštačke sredine, smatrajući da će mu one olakšati život. To dovodi do izdvajanja iz prirode i nastanka generacija koje većinu svog života provedu u zatvorenom. Bez obzira na svu tehnologiju čovek ne može da se odvoji od prirode, jer mu ona omogućava život i zdravlje.

Šta je ekologija?

Ekologija je nauka o životnoj sredini. Ona proučava procese i faktore koji omogućavaju život i opstanak, kako pojedinačne jedinke, tako i vrste, ekosistema i kompletnog živog sveta. Proučava odnose između različitih organizama i njihovo ponašanje. Potrebno je znanje iz širokog sprektra prirodnih nauka da bismo mogli da razumemo zašto se neki organizam javlja na određenom mestu i koji uslovi mu omogućavaju život i zdravlje. 

Ekologija ima za cilj ne samo da održi postojeće odnose u prirodi, odnosno ravnotežu koja omogućava biološku raznolikost, nego i da prati promene koje se dešavaju kroz prostor i vreme, a zatim da primeni nastala saznanja u različite svrhe.

Koja je primena ekologijE?

Primena ekologije može da bude u zaštiti pojedinačnih vrsta organizama koji se suočavaju sa izumiranjem. To ne znači da čovek ne treba da kontroliše one vrste ili populacije koje mu stvaraju probleme. Recimo, ako vukovi upadaju u selo i napadaju stanovništvo, naravno da je potrebno nešto da se preduzme povodom toga. 

ekologija i njena primena
Image by vined mind from Pixabay.

Ravnoteža između ljudskog napretka i prirodnog ekvilibrijuma

ODRŽIVI RAZVOJ

Ekologija se bori za održivi razvoj, odnosno razumno korišćenje neobnovljivih prirodnih resursa u svrhu održavanja prirodne ravnoteže i stvaranja mogućnosti za njihovo dugotrajnjije korišćenje. Bilo bi jako sebično kada bi sadašnje generacije potrošile i uništile sve prirodne resurse čime bi uskratili budućim generacijama čistu i prosperitetnu sredinu za život.

RECIKLAŽA

Zalaže se za reciklažu i smanjenje zagađenja prirode, ne samo iz razloga da bi se zaštitili pojedinačni organizmi, nego da bi i čovek imao što zdraviju sredinu za život, kako u sadašnjosti, tako i u budućnosti.

ZELENE TEHNOLOGIJE

Takođe, veoma bitna je zamena prljavih tehnologija i neekoloških proizvoda sa zelenijom tehnologijom i ekološkim proizvodima. Treba biti svesan da teško da mogu da postoje potpuno ekološke tehnologije i proizvodi, ali je svakako potrebno smanjiti zagađenje okoline.

EKOLOŠKA PROIZVODNJA

Poznavanje ekologije organizama saznajemo kakvi su optimalni uslovi za njihov normalan život. Na ovaj način dobijamo mogućnost za drastično veću proizvodnju i uzgoj organizama (biljaka, gljiva, životinja, algi i bakterija). Na primer, ukoliko pružimo biljakama njihove optimalne uslove, onda možemo da proizvodimo veće količine mnogo kvalitetnije hrane.

NAUKA

Poznavanjem interakcija između organizama, kao i njihove ekologije, mogli bismo da razumemo prirodu i da iskoristimo ova znanja u različitim oblastima (medicina, mikrobiologija, biotehnologija, poljoprivreda, itd.). Na primer, lečenje bolesti prouzrokovanih različitim štetnim organizmima.

VEZA SA DRUGIM OBLASTIMA

Ekologija može da se primeni i u građevinarstvu, umetnosti, industriji, kozmetici, kontroli štetočina, nauci i tehnologiji na različite načine. Na primer, eko kuće, eko gradovi, eko sela, kozmetički preparati sa manjim uticajem po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu, reciklažna umetnost, biološka i biohemijska kontrola štetočina, itd.

SUMACIJA

Ekologija štiti životnu sredinu da bi zaštitila i naše zdravlje i sprečila naše izumiranje. To podrazumeva borbu za čist vazduh, čistu vodu, zdravu hranu i zdravo okruženje. Ekologija ne sputava tenološki napredak, nego pokušava da održi ravnotežu kroz sputavanje štetnih aktivnosti uz podsticaj razvoja zelenih tehnologija.

Ekologija čoveka

Centar ekologije treba da bude čovek koji, kao deo prirode, teži ka balansu između ljudskog napretka i održavanja ravnoteže u prirodi. U okviru ekologije razvija se i „ekologija čoveka” koja proučava uslove, pojave i procese koji omogućavaju opstanak, prilagođavanje i napredovanje ljudi, ali i ponašanje. Čovek je društveno biće, pa je zbog toga neophodno proučavanje i društvenih nauka za dobijanje veće slike o čoveku. 

EKOLOGIJA I MEDICINA

S obzirom na to da proučava savršene uslove koji su potrebni jednom organizmu da bi normalno funkcionisao, ekologija ima veliki potencijal za stvaranje novog gledišta za lečenje bolesti. Radi se o tome da ukoliko isključimo sve faktore koji vode do bolesti, do nje neće ni doći. Da bi ovo bilo moguće, neophodno je utvrditi uslove pod kojim se čovek optimalno razvija, ali i prave uzroke bolesti.

Ekologija čoveka proučava i uticaj ekoloških faktora, kao i uticaj organizama (npr. patogena i paraziti, itd.) i njihovih metabolita (toksini, alergeni, lekovite supstance, itd.) na čoveka. Istražuje prirodne materijale, procese i pojave koji bi uticali na poboljšanje kvaliteta života čoveka.  

SRODNI ČLANCI

Više o ekologiji, njenoj primeni i zaštiti životne sredine, otkrijte u našim člancima klikom OVDE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *