Skip to content

Kako iskoristiti organski otpad?

Sve što je živo, u svojoj građi poseduje organska jedinjenja koja prvenstveno predstavljaju spoj ugljenika i vodonika. U toku života, svi organizmi izlučuju u spoljašnju sredinu organski materijal (hormoni, feces, lišće, plodovi, korenje, enzimi, i slično). 

Kada umre, svaki organizam postaje organska materija koja kreće da se raspada i potom usvaja od strane drugih organizama preko kojih će, lancima ishrane, kružiti u prirodi. Naravno, i ljudi kao deo prirode učestvuju u ovim procesima na direktan (npr. putem ishrane) ili indirektan način (npr. stvaranjem otpada).

Organska materija može da postoji u vidu ugljenih hidrata, proteina, masti, ulja, toksina i slično. Jednostavnije rečeno, sve što je nekada bilo živo sada predstavlja organsku materiju, a svi organizmi su građeni od organske materije.

Problematika

Organski otpad može postati jako opasan po ekosistem, ali i čoveka. Naime, raspadom organske materije pod uticajem određenih grupa mikroorganizama nastaju gasovi koji mogu biti toksični i eksplozivni. 

Na mestu ispuštanja velike količine ovakvog otpada, dolazi do kompletne izmene u sastavu živog sveta. Organizmi koji inače naseljavaju taj ekosistem biće suzbijeni i zamenjeni drugim organizmima.

Otpad u urbanim sredinama

Organski otpad koji nastaje u prirodi brzo se uklanja prirodnim procesima. Problem nastaje najčešće u urbanim sredima gde se stvaraju tolike količine ovog otpada da priroda sama ne može da ga razloži, bar ne toliko brzo.

Organski otpad
Image by Rilson S. Avelar from Pixabay

Zamislite samo hiljade tona organskog otpada kako se kanalizacijom izliva u reke. Taj otpad, zajedno sa toksinima i gasovima, može da prodre u zemlju i da zagadi podzemne vode iz kojih se snabdevamo vodom za piće, ali može dovesti i do trovanja i infekcija plivača. Zajedno sa njim, u kanalizaciju se ispuštaju i različiti neorganski otpadi, uključujući i opasan otpad.

Primer

Na samom ulazu kanalizacije u reku voda je najzagađenija. Karakteriše se prisustvom jako male količine kiseonika, pojavom većih koncentracija vodonik sulfata,  amonijaka, metana, ugljen dioksida i drugih gasova. Voda ima miris truleži i fekalija, mutna je i prljavo sive boje. Ovu zonu naseljava velika količina bakterija, mala količina gljiva i algi, a skoro da ne postoji životinjski svet.

Deo organskog otpada koji ne završi u kanalizaciji, završi na deponijama zajedno sa ostalim otpadom gde se raspadom mešaju i zajedno predstavljaju novu potencijalnu opasnost. Umesto da se vrati u prirodu, otpad ostaje zarobljen.

Statistike ukazuju da više od jedne trećine hrane završi kao otpad. Ljudska populacija raste, a sa njom i količina otpada koja se svakog trenutka ispušta u prirodu.

Obratimo pažnju

Ovo je samo mali deo onoga što se dešava pod uticajem nagomilavanja organskog otpada. Mi smo želeli samo da skrenemo pažnju na ovu problematiku i da predstavimo potencijalna rešenja za uklanjanje dela organskog otpada, pretvarajući ga u korisne proizvode ili energiju.

REŠENJE

S obzirom na to da uspostavljanje jednog potpuno zatvorenog sistema reciklaže iziskuje skupocene tehnologije i velike napore, mi ćemo da predstavimo neke jednostavne sisteme za uklanjanje dela organskog otpada.

Organska materija može da posluži kao sirovina za nastanak čitavog spektra različitih proizvoda koje možemo koristiti ili sigurno odložiti u prirodi.

Kompost, biogas, biogorivo, struja, đubrivo, hrana, sirovina...

Neki od primera primene organskog otpada su proizvodnja biogasa, ali i proizvodnja komposta, biogoriva, hrane za druge organizme, mineralnih materija za biljke i alge… 

kompost plodnost zemljišta organski otpad
Image by Joke vander Leij from Pixabay

Organski otpad predstavlja jeftinu, ako ne i besplatnu sirovinu od koje možemo da napravimo milione različitih proizvoda koji će olakšati život, i čoveka i prirode. Iz tog razloga, u narednim blog postovima, krenućemo da predstavljamo jedan po jedna sistem za dobijanje vrednih proizvoda iz organskog otpada.

DISKUSIJA

Kako biste vi rešili ovaj problem? Da li biste nešto dodali? Da li kompostirate vaš organski otpad ili možda proizvodite nešto pomoću otpada? Podelite sa nama vaše mišljenje…

Srodni Članci

Više o ovoj temi možete pročitati u članku klikom OVDE.

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *