Skip to content

Kako dobiti čistu vodu?

1. Šta za nas predstavlja voda?

Kao što svi već znamo voda je najvažniji uslov za postojanje života na Zemlji.Takođe, ukoliko želimo normalan život ista ta voda mora zadovoljavati određene kriterijume i zbog toga je veoma bitno staviti fokus na ispitivanje njenog kvaliteta.

Kvalitet vode za piće

2. Od čega zavisi kvalitet vode?

Kvalitet vode zavisi od više različitih faktora kao što su prisustvo organskih jedinjenja, nitrata, sulfata, teških metala, itd. Svaka promena zavisi kako od uticaja spoljašnje sredine (kisele kiše, priroda samog rečnog korita), tako i od neadekvatnog ljudskog uticaja (ispuštanje otpadnih voda u reke bez prethodnog prečišćavanja, pesticidi, veštačka đubriva itd).

3. Koje su vrste zagađenja vode?

Zagađivanje vode može biti fizičko, hemijsko i biološko. Prema tome postoje i različiti kriterijumi određivanja zagađenosti vode koji se kontrolišu fizičkim, hemijskim, biološkim i radiološkim postupcima za analizu.

4. Odakle se uzima voda za ispitivanje kvaliteta?

Uzorak vode je ona količina vode koja nam je potrebna za analizu. Uzorci iz vodovoda uzimaju se sa svakog izvorišta ili iz sabirnog voda, iz rezervoara vode za piće, ili iz vodovodne mreže.

5. kako se određuju hemijske osobine vode za piće?

Utvrđuju se u zavisnosti od pregleda koji se vrši. Svakodnevno se određuju:

 • Utrošak kalijum –permanganata (KMnO4);
 • Hloridi, amonijak, gvožđe, mangan, hlor;
 • Tvrdoća vode, arsen, olovo, fenoli i druge specifične materije.

Utrošak KMnO4 nam pokazaje da u našoj vodi postoji prisustvo zagađujućih materija, biljnog, životinjskog i ljudskog porekla. Nitriti u vodi su pokazatelji  svežeg fekalnog zagađenja, dok nitrati predstavljaju pokazatelj starog fekalnog zagađenja. Poreklo mogu voditi i iz zemljišta kao i iz površinskih voda. Gvožđe u vodi nije štetno po zdravlje ljudi, ali menja svoja svojstva (boju) i stvara talog. Olovo u vodi može da nastane iz zemljišta ili iz vodovodnih cevi. Tvrdoća vode se izražava sadržajem rastvorenih soli Ca i Mg. Meka voda je bljutava i neukusna.

6. Zašto je potrebno prečistiti vodu za piće?

 • Prvi i glavni razlog jeste zaštita stanovništa od patogenih mikroorganizama, toksina i teških metala. Ovo se rešava dodavanjem joda ili fluora.
 • Da se poboljšaju boja, ukus i miris.
 • Da se promeni tvrdoća vode i spreči nastanak korozije.

7. Faze prečišćavanja vode za piće?

 • Rešetke i sita – služe za odvajanje krupnijih materijala nakupljenih u vodi.
 • Aeracija – Vrši se u uređajima za vetrenje vode. Tu se rastvaraju gasovi ili se u potpunosti odstranjuju. Koristi se za popravku boje, ukusa, mirisa, uklanjanje ugljen-dioksida, oksidaciju Fe i Mn. Voda se raspršuje na otvorenom u visokim mlazevima.
 • Koagulacija – zgrušavanje pomoću koagulanata. Proces obuhvata slepljivanje nečistoća da bi povećale masu i zapreminu, odnosno da bi se lakše uklonile.
Faze prečišćavanja vode za piće
 • Taloženje (sedimentacija) – odvija se spontano u bazenima sa vodom koja miruje pri čemu se uklanjanju čestice teže od vode. Može se koristiti i za izdvajanje nekih jedinjenja iz vode kao što je gvožđe. Uvođenjem kiseonika u vodu stvara se gvožđe–hidroksid koje se taloži.
 • Flotacija – obrnut postupak sedimentacije. Nerastvorene čestice se primoravaju da isplivaju na površinu vode u bazenu, odakle se prelivaju u vidu pene iz uređaja za flotaciju, a onda se donji sloj vode koristi za dalju preradu.
 • Filtracija – proces propuštanja vode kroz porozni materijal: pesak, dijatomejska zemlja… Na ovom delu se uklanjaju preostale sitnije nečistoće.
 • Dezinfekcija – redukuje se ukupan broj mikroorganzama i uništavaju se patogeni mikroorganizmi. U sistemima za javno snabdevanje vodom za piće  poslednja faza prečišćavanja vode, nakon filtriranja. Koriste se fizičke, mehaničke metode i hemijska sredstva. Od hemijskih sredstava najčešće se koriste hlor, hloridi i ozonizacija vode.

8. Kako možemo sami da prečistimo vodu za piće iz slavine?

 • Kuvanjem vode na 100 stepeni u trajanju od pola sata.
 • Kupovinom kućnih filtera za prečišćavanje vode.

9. Kakvo je stanje u pojedinim mestima?

S obziriom na to da je u Vojvodini dosta razvijena industrija, koja je neminovan zagađivač životne sredine, uz nizak hidrogeološki kvalitet zemljišta, negativno utiče i na kvalitet vode. U sredinama gde je industrija manje razvijena, logično je da ima manje zagađivača, a samim tim je uz povoljnu hidrogeološku klimu i kvalitet vode bolji.

Stanje kvaliteta vode u pojedinim mestima (podaci iz 2018. godine)

10. Posledice konzumiranja neispravne vode po zdravlje ljudi?

Skoro sve bakterije su uslovno patogene i mogu izazvati neko oboljenje, a u slučaju mikrobiološke neispravnosti pijaće vode, one kod čoveka mogu uzrokovati infekcije urinarnog trakta, očiju, ušiju, kao i infekcije rana. Gvožđe u vodi nema direktnog uticaja na zdravlje ljudi, mada u većim koncentracijama može dovesti do taloženja u organizmu, a dugoročnim taloženjem može postati kancerogeno. Slično je sa nitratima i nitritima koji u dužim korišćenjem mogu dovesti do raznih poremećaja, najčešće krvne slike, dok veliki unos mangana može dovesti do nastanka Parkinsonove bolesti…

Srodni članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »