Skip to content

Priručnik: Akvaponija - Akvaponika

Predstavljamo vam još jednu od e-knjiga koju smo napisali: “Vodič kroz akvaponiju“. Priručnik smo pisali više od 6 meseci, a u periodu od 2 godine smo ga više puta ažurirali i poboljšavali do konačne verzije. Spojili smo stručno teorijsko znanje sa praktičnim iskustvom da bismo napisali što jednostavniji i što praktičniji priručnik.

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE

Sadržaj

PREDGOVOR …………………………………………………….4

1.UVOD ……………………………………………………………7

2.AKVAPONIJA ………………………………………………….9

2.1.PREDNOSTI AKVAPONIJE ……………………………..11

2.2.MANE AKVAPONIJE …………………………………….12

3.EKOLOŠKA VALENCA ………………………………………13

3.1.RIBE, BAKTERIJE I BILJE ………………………………15

3.1.1.RIBE ……………………………………………………….16

3.1.2.BAKTERIJE ……………………………………………..20

3.1.3.BILJKE ……………………………………………………23

3.2.SUMACIJA ………………………………………………….25

4.PODELA AKVA. SISTEMA ………………………………….26

4.1.MEDIA BED AKVAPONIJA ……………………………….26

4.1.1.DUTCH BUCKET SISTEM ……………………………..28

4.2.DWC AKVAPONIJA ………………………………………..30

4.3.NFT AKVAPONIJA ………………………………………….32

4.3.1.VERTIKALNA AKVAPONIJA ……………………………34

4.4.POREĐENJE SISTEMA …………………………………….35

5.KOMPONENTE ………………………………………………….36

5.1.BAZEN ………………………………………………………….36

5.2.MEHANIČKI FILTER …………………………………………37

5.3.BIOFILTER ……………………………………………………..38

5.4.MEDIJUM (SUPSTRAT) …………………………………….39

5.5.UZGOJNA POVRŠINA ……………………………………….41

5.6.SIFON ……………………………………………………………43

5.7.ČAŠICE ZA BILJKE …………………………………………..44

5.8.REZERVOAR ……………………………………………………45

5.9.PUMPA ZA VODU ……………………………………………..45

5.10.PUMPA ZA VAZDUH ………………………………………..46

5.11.SPOJNICE ……………………………………………………..46

6.IZGRADNJA ………………………………………………………..47

7.DIMENZIJE …………………………………………………………48

8.POSTAVKA SISTEMA ……………………………………………52

9.PARAMETRI ………………………………………………………..55

9.1.pH VREDNOST …………………………………………………..55

9.2.KARBONATNA TVRDOĆA VODE …………………………….56

9.3.KONCENTRACIJA  KISEONIKA ……………………………..57

9.4.KONCENTRACIJA AZOTA ……………………………………57

9.5.TEMERATURA …………………………………………………..58

10.POKRETANJE SISTEMA I ODRŽAVANJE RAVNOTEŽE…59

10.1.BILJKE I RIBE …………………………………………………60

11.AKTIVNOSTI………………………………………………………65

12.PRAĆENJE PROMENA………………………………………….66

13.MOGUĆI PROBLEMI ……………………………………………69

14.BUDUĆNOST AKVAPONIJE……………………………………73

15.ZAKLJUČAK ………………………………………………………74

O AUTORU……………………………………………………………..75

LISTA ILUSTRACIJA ………………………………………………..76

OPIS

Kao što možete da vidite u sadržaju, radi se o priručniku u PDF verziji koji će, korak po korak, prikazati ceo proces istovremenog uzgoja biljaka i riba kroz različite akvaponične sisteme. Čitanjem ovog priručnika stičete znanje koje biste stekli nakon višegodišnjeg stručnog obrazovanja uz mnogo prakse. Takođe, izbeći ćete početničke greške koje mogu biti dosta naporne i skupe.

Za razliku od konfuznih informacija koje možete da pronađete na internetu od nepouzdanih izvora, mi smo spojili stručno teorijsko znanje sa višegodišnjim praktičnim iskustvom da bismo napisali što jednostavniji i što praktičniji priručnik. Dakle, kombinovali smo samo korisne, praktične i konkretne informacije. Takođe, radi se o jedinom priručniku na srpskom jeziku.

UVOD

Istorijski posmatrano, ljudi su najgušće naseljavali oblasti oko reka, naročito onih velikih. Dobar primer su Mesopotamija koja je nastala u dolinama reka Eufrat i Tigar, zatim Egipat u dolini Nila, civilizacija doline Inda, itd. Mnogi smatraju da je glavni razlog za tako gusto naseljavanje ovih oblasti prvenstveno voda za piće, ali i izvor hrane, higijena, brži transport i sl. Jedan od razloga je sigurno i plodnost zemljišta oko samih reka.

REKA NIL KAO PREIMER

Odličan primer je područje oko reke Nil koje predstavlja pravi kontrast u odnosu na okolne pustinjske predele. Šta bi mogao biti razlog za tako drastičnu razliku u okruženju na tako maloj udaljenosti?

Odgovor na ovo pitanje leži u samom sastavu vode. Naime, u rekama se dešavaju mnogi prirodni procesi, uključujući i procese kruženja materije i energije. Od samog izvora svake reke, pa do ušća, voda rastvara mineralne materije iz podloge. Vodene biljke, bakterije i mnogi drugi organizmi koriste ove minerale za svoj rast. Druge bakterije i životinje koriste prethodno pomenute organizme u svojoj ishrani, a njih sledeći članovi u lancu ishrane.

MINERALNE I ORGANSKE MATERIJE

Zahvaljujući raspadanju umrlih jedinki, kao i raznim telesnim izlučevinama, dolazi do ispuštanja organske materije u vodu. Dakle, ovakva voda sadrži mineralne i organske materije koje se kroz lance ishrane prenose preko svih članova ovog ekosistema. Kao i kod svakog ekosistema, upravo ovo kruženje materije i energije omogućava opstanak svakog organizma. Sve je na neki način povezano kroz ove procese, a organizmi svojim postojanjem, razmnožavanjem i delovanjem održavaju ravnotežu u ovom ekosistemu.

POPLAVE

Hajde sad da zamislimo i povremene poplave. Zahvaljujući poplavama voda se izliva na okolno, neplodno, zemljište i tako ga obogaćuje, kako organskim, tako i rastvorenim mineralnim materijama. Vremenom se povećava plodnost zemljišta i stvara mogućnost za rast, prvo bakterija i algi koje dodatno obogaćuju podlogu, a zatim i biljaka koje potom privlače životinje. Ovako se postepeno u neplodnom zemljištu uspostavljaju procesi kruženja materije i energije, a ovi procesi omogućavaju nastanak novog ekosistema.

Reka, u svakom slučaju, „navodnjava” okolni prostor mineralnim i organskim materijama, vodom, mikroorganizmima, biljkama, životinjama, itd. Možemo da zaključimo da je bujanje života u reci dovelo do bujanja života oko reke.

AKVAPONIJA KAO SIMULACIJA PRIRODNI PROCESA

Verovatno se sada pitate zašto je bilo potrebno da se vratimo u prošlost i da opišemo procese koji se dešavaju oko reka? Cilj nam je da povežemo procese akvaponije sa procesima koji se normalno dešavaju u prirodi, jer sama akvaponija nije ništa drugo do simulacija prirodnih procesa. Razlika je u tome što je akvaponija uprošćena i ima za cilj uzgoj samo biljaka i riba u jednom poluzatvorenom sistemu.

Kako funkcioniše akvaponija?

U akvaponiji se koriste tri glavne grupe organizama, a to su ribe, biljke i bakterije. Kao dodatak mogu da se koriste mnogi korisni organizmi, kao što su mikroalge, zooplankton ili čak slatkovodni rakovi, puževi ili gliste. Ovi organizmi dodatno utiču na stabilnost akvaponičnog sistema.

RIBE

Ribe u vodu ekskrecijom ispuštaju amonijak – predstavlja organski izvor ključnog minerala (azot) za rast biljaka. Riblja hrana sa ribljim fecesom takođe čini organski izvor prihrane za biljke.

BAKTERIJE

U ovoj organskoj materiji postoji sve što je neophodno biljkama za rast i razvoj. Međutim, orgnasku materiju biljke teže usvajaju, a velike količine amonijaka štetno deluju po ribe, pa je neophodno razbiti organsku materiju na prostija jedinjenja. Neophodno je da se amonijak razloži do nitrata, a ostala organska materija do lako usvojivih minerala. Ovaj posao obavljaju bakterije.

BILJKE

Na kraju, biljke usvajaju nastalu organsku i mineralnu materiju i ugrađuju je u sočne i kvalitetne prinose (listove, cvetove i plodove). Dakle, ribe hrane biljke, bakterije prilagođavaju uslove biljkama, a biljke uklanjanjem amonijaka i organske materije prečišćavaju vodu za ribe.

PREDNOSTI AKVAPONIJE

 1. Dobijaju se dva proizvoda (ribe i biljke), a unosi se samo hrana za ribe
 2. Daje mnogo veće, kvalitetnije i ukusnije prinose u odnosu na tradicionalni uzgoj biljaka
 3. Brži rast biljaka, čak i do 4 puta
 4. Prirodniji ukus biljaka i riba (nema hemikalija)
 5. Potrebno je i do 97% manje vode
 6. Potrebno i do 90% manje energije (samo električna energija)
 7. Zemlja uopšte nije potrebna, ali ni velika površina za uzgoj
 8. Sistem može da se uspostavi u svim klimatima
 9. Nema potrebe za pesticidima i drugim štetnim ksenobioticima
 10. Dobijeni proizvodi su sigurniji i zdraviji za konzumaciju
 11. Što je češća i bolja kontrola to su manji gubici
 12. Dobija se drastično manja količina otpada
 13. Materijal za izgradnju je široko dostupan
 14. Minimalno i jednostavno održavanje od trenutka uspostavljanja ravnoteže u sistemu
 15. Sistem se može automatizovati
 16. Ne javlja se korov
 17. Nema potrebe za dodatnim mašinama (npr. traktori, freze, itd.)
 18. Potrebno manje radnika
 19. Manji fizički napor pri radu
 20. Bez negativnog uticaja po životnu sredinu, u većini slučajeva
 21. Ribe i biljke se svrstavaju među najzdraviju hranu
 22. Moguća primena u urbanim sredinama kao sveža hrana u gradovima
 23. Nema genetske manipulacije (nije GMO)
 24. Lakši uzgoj riba u odnosu na uzgoj u ribnjacima
 25. Moguć neprekidan uzgoj tokom cele godine

Mane akvaponije

 1. Visoki početni troškovi
 2. Neophodno je znanje o biljkama, bakterijama i ribama
 3. Potrebe riba i biljaka se uvek ne podudaraju
 4. Neophodna svakodnevna kontrola
 5. Sistem se mora držati u ravnoteži
 6. Greške dovode do katastrofalnih posledica
 7. Neophodan izvor elektriciteta
 8. Neophodan izvor riblje mlađi
 9. Ponekad potrebni dodaci gvožđa, fosfora i sumpora
 10. Kod nas još uvek nije dovoljno zastupljena, pa nije ni prihvaćena kao vid organskog uzgoja

Recenzije

Kazimir nakon čitanja knjige:

Poštovani Milovane,

Sasvim slučajno sam naišao na ovaj priručnik iako na mesečnom nivou bar jednom pretražujem internet ne bih li našao bilo šta korisno o akvaponiji na srpskom. Osim uvodnih i opšte poznatih rečenica vezanih za sam princip akvaponije nema ama baš ni jednog priručnika koji bi pokrio sve aspekte iste – osim ovog vašeg. Ima zaista mnogo konkretnih podataka koji su jako bitni za ovaj proces a teško se nalaze jer ne samo da treba prevesti strane tekstove već i konvertovati gomilu imperijalnih jedinica u metričke. Mislim da u Srbiji ima jedva dvocifren broj aktivnih akvaponista ali niko nije ponudio svoje znanje na ovakav način. Jedan forum je bio izuzetno informativan ali je ceo sajt na žalost ugašen (bastovanstvo.rs)… Ja sam svoje odgovore našao u vašem priručniku odmah u prvom čitanju. Još jednom – čestitam na dobro odrađenom poslu.

Pozdrav, Kazimir

Kazimir nakon ostvarenog uspeha:

Poštovani, pre nekog vremena sam kupio od vas elektronsko izdanje “Vodiča kroz akvaponiju” i pre neki dan vidim na Facebook-u da ste poslali link ka vašem sajtu. Više sam nego zadovoljan sadržajem priručnika i zahvaljujući, između ostalog i njemu, sam se ohrabrio da počnem ‘pravi’ projekat akvaponije na placu u Čortanovcima. Evo već treći mesec ubiram plodove sa dosta male površine na kojoj je cela postavka. Sve radi dosta dobro, ja sam izuzetno zadovoljan s obzirom da sam imao u proteklih 4-5 godina velike promašaje u akvaponiji. Sve ribe su žive a paradajzi i paprika izvrsni. Veliki pozdrav iz Čortanovaca. Kazimir

Ostale recenzije:

Stvarno dobar priručnik, imaju i proračuni, šeme, dimenzije, način održavanja, sve. – Dimitrije

Hvala vama na odlicnon prirucniku, skinio sam. Ivan

Blago receno, odusevljena sam! Toliko sam novih i korisnih stvari procitala i naucila! Hvala Vam od srca! Divni ste! 🍀😊Apsolutno sve je jasno i detaljno uradjeno i napisano, nema prostora za nedoumice. Hvala Vam jos jednom. – Andjela

Pozdrav,

Pre svega, zelim da pohvalim vas forum, jako puno korisnih i zanimljivih informacija ima tamo. Zeleo bih da pokusam da pokrenem neku proizvodnju. To bi bilo nesto u kucnim uslovima ili u nekim prostorijama pored kuce, za pocetak, sa nekim manjim ulaganjima. Ali posto nemam znanja, a vidim da ga vi imate, da li zelite i mozete da mi pomognete? Ja sam spreman da ucim… Hvala za prirucnik, odlican je.

Milan

Neponovljivo. Ivan

preporuka

Ukoliko želite da otkrijete samo osnovne informacije o akvaponici, to možete da učinite čitanjem prethodno navedenog uvodnog dela ili članaka koji se nalaze u okviru našeg bloga. Članke u vezi akvaponije možete da otvorite klikom OVDE.

Ukoliko vas interesuju dodatne i potpune informacije o pokretanju i održavanju akvaponičnih sistema, onda možete da poručite pdf verziju priručnika OVDE.

REFERENCE

Izvor naslovne slike: Pixabay. Ribe i Biljke.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *