Skip to content

Šta su nuklearne elektrane i kako funkcionišu?

Nuklearne elektrane predstavljaju tip termoelektrana čiji je izvor toplote nuklearni reaktor. Toplota dobijena nuklearnom fisijom se koristi za dobijanje vodene pare koja pokreće parnu turbinu koja je povezana sa generatorom koji proizvodi električnu energiju. Do 2013. godine postojalo je ukupno 429 aktivnih reaktora u svetu (31 država).

Nuklearna elektrana

Nuklearne elektrane se smatraju najefikasnijim elektranama, zato što je cena goriva mala u odnosu na ukupnu cenu proizvodnje. Ukoliko se sprovode redovne mere bezbednosti, odn. u idealnim uslovima, onda se ne izaziva nikakvo zagađenje vazduha, nasuprot fosilnim gorivima kao trenutno glavnoj alternativi. Međutim…

Zagovornici nuklearnih elektrana tvrde da je nuklearna energija održiv izvor energije koji smanjuje emisiju CO2 i koji može povećati energetsku bezbednost. Takođe, tvrde i kako je rizik od skladištenja otpada mali, naročito ako se koriste najnovije tehnologije.

Međutim, postoje i protivnici koji smatraju da nuklearne elektrane predstavljaju pretnju ljudima i životnoj sredini. Posebno ističu rizik po zdravlje ljudi zbog vađenja uranijuma, njegove obrade i transporta, širenja nuklearnog oružja ili sabotaže, kao i nerešeno pitanje nuklearnog otpada. Nuklearne elektrane smatraju i potencijalnom metom terorista. Takođe, tvrde da su reaktori izuzetno složene mašine gde mnogo toga može da krene po zlu (greške, nemar, prirodne katastrofe…) i da se to odlično vidi na primerima Černobila i Fukušime.

DISKUSIJA

Da li ste znali da je černobilska katastrofa dovela do ispuštanja veće količine radijacije za oko 400x u odnosu na radijaciju oslobođenu prilikom eksplozije atomske bombe bačene na Hirošimu?

Koje je vaše mišljenje o nuklearnim elektranama? Da li ih smatrate vrednim rizika ili mislite da predstavljaju rizik koji dugoročno nije isplativ? Da li smatrate da ljudi ne treba da koriste ovu tehnologiju ili mislite da je potrebno samo da se vodi računa o potencijalnim greškama, odabiru lokacije za izgradnju, stručnom i odgovornom osoblji ili nešto treće? Podelite sa nama vaše mišljenje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »