Skip to content

Kako ožiliti reznice?

Kloniranje predstavlja proces u kojem se od zdrave donorske biljke uzima reznica koja se ožiljava i koja postaje klon donorske biljke. Za ožiljavanje može da se kaže da je uspešno ukoliko reznica pusti bočne korenove. Vreme ožiljavanja predstavlja vreme do trenutka pojave korena.

Dobijeni klon ima iste genetičke osobine kao donorska biljka, a on će nakon određenog vremena da olista i eventulano da formira cvetove i plodove.

U ovom slučaju reč kloniranje ne predstavlja proces igranja i manipulacije genima. Radi se o vegetativnom (bespolnom) umnožavanja biljaka. Isti proces se prirodno dešava kod različitih vrsta organizama.

Zašto klonirati biljke?

Razlika između uzgoja biljke iz semena i stvaranja klonova jeste u tome što se reznica uzima od najzdravije i najrazvijenije biljke, a samim tim se očekuje da će i klon imati slične osobine.

Različita semena imaju različitu stopu klijavosti, kao i različit genetički materijal, a zbog toga uspešnost razvoja biljke će da varira od semena do semena. Takođe, ukoliko koristite semena ne možete da budete sigurni da li se radi o muškoj ili ženskoj biljci sve dok ona ne formira cvetove. Dakle, i u ovom slučaju, kloniranje predstavlja bolje rešenje.

Ukoliko kloniranje ne izvodite adekvatno ili reznice izložite stresu (naglim promenama u sredini), onda možete da očekujete da se klon neće razviti kao donorska biljka, nego će usporiti rast i razvoj ili će imati deformitete.

Kako uzeti reznice?

Reznice se uzimaju od zdrave donorske biljke, nikako od bolesne biljke ili biljke pod stresom. Takođe, na reznicama ne bi trebalo da bude insekata ili bilo kakvih patogena. Stres i bolesti se prenose na kloniranu biljku, zbog toga je uspešnost kloniranja manja, a prinosi mogu da budu malobrojni i nekvalitetni.

Reznice je najbolje uzimati od biljaka koje imaju tvrđe grančice. Npr. kod mlađih biljaka grančice su uglavnom nežne i mekane, a samim tim i osetljivije.

Auksini - Biljni hormoni

Auksini su biljni hormoni koji su zaslužni za formiranje korena kod reznice. Na sledećoj slici (Slika 1) prikazana su mesta na biljci sa većom koncentracijom auksina, a na osnovu kojih se određuje mesto presecanja. Možete da vidite da auksina najviše ima na mestima gde biljka raste (vršni delovi i mesta spajanja lista sa grančicom).

Kako ožiliti reznice?
Slika 1: Vršne grane sa kojih se uzimaju reznice – mesta sa većom konc. auksina

Mesto presecanja reznice

Mesto gde se seče reznica određuje se na osnovu noda, odnosno mesta gde je list povezan za granu. Presecanje reznice se vrši na mestu drugog reda listova, 5 milimetara ispod noda, pod uglom od 30 – 45° (Slika 2) da bi se povećala površina za razvoj korena. U ovom slučaju, auksini se lakše transportuju sa vršnih delova do mesta gde treba da se razvije koren, a svojim delovanjem ubrzavaju njegov rast.

Kako ožiliti reznice
Slika 2: Presecanje reznica pod uglom i skidanje ili struganje kore

Kambijum - deo biljke od kojeg se formira koren

Kambijum predstavlja sloj ćelija koje se nalaze ispod kore. Ovaj sloj je zadužen za deobu ćelija i zahvaljujući njemu formiraće se koren. Kod drvenastih biljaka bilo bi poželjno da se ukloni kora sve do noda da bi koren lakše probio i da bi imao veću površinu (Slika 2). Ukoliko ne ožiljavate biljku koja ima debelu koru, onda možete da sastružete površinski zeleni sloj. Na ovaj način ćete drastično ubrzati pojavu korena.

Uklanjanje listova

S obzirom na to da reznice nemaju korenov sistem, reznica će usmeravati energiju u održavanje listova (naročito ukoliko ima mnogo svetla), a zbog toga će se sporije formirati koren i postoji veća šansa za odbacivanjem listova. Ako ostavite mnogo listova ili velike listove, za njih je potreban veći korenov sistem da bi nastavili da usvajaju dovoljno vode i da rastu.

Potrebno je da se uklone svi donji listovi, a da se ostave samo 2 – 3 vršna, manja lista. Ako postoje samo veći listovi, onda bi bilo dobro da se preseku na pola. Značaj listova kod reznica se ogleda u stvaranju organske materije u procesu fotosinteze, prvenstveno šećera koji će poslužiti kao izvor energije.

Sterilni uslovi

Reznicu bi najbolje bilo odseći sterilnim skalperom. Sterilizacija skalpera i opreme se najčešće vrši vodonik peroksidom (3-5% hidrogen) ili hlorinom. Dužina reznice bi trebala da iznosi od 5 do 10 cm.

Sumacija

U ovom koraku koristili smo sterilni skalper i odsekli reznicu koja u principu predstavlja vršne grančice donorske biljke. Presekli smo je na mestu gde postoji veća koncentracija auksina, odnosno 5 mm ispod drugog reda listova, pod uglom od 30 – 45 stepeni. Uklonili smo donje listove i većinu gornjih. Ostavili smo samo 2 – 3 vršna listića ili smo presekli veće listove na pola.

Nakon što ste uzeli reznicu, možete da je tretirate hormonom za ožiljavanje koji će da ubrzaju formiranje korenovog sistema. Nakon tretiranja hormonima, ili ako ne želite da koristite hormone, potrebno je da ubodete reznicu u vlažan supstrat (npr. kokos, kamena vuna, tegla sa vodom, zemlja, perlit, itd.).

Ekološki faktori

Da biste povećali efikasnost kloniranja potrebno je da zadovoljite određene uslove. Ukoliko bilo koji od uslova sredine (ekoloških faktora) nije u optimalnim vrednostima, onda će proces kloniranja da uspori ili da bude prekinut.

OPTIMALNI USLOVI

1: Temperatura vazduha: 22 – 26°C.

2: Relativna vlažnost vazduha: iznad 85%.

3: Temperatura u zoni korena: 25 – 28°C.

4: Koncentracija kiseonika u zoni korena: Što više to bolje.

5: Svetlost: Indirektna sunčeva svetlost.

6: Higijena: Sterilizacija skalpera i opreme.

7: Voda za zalivanje: pH = 6; EC <1000 µS/cm.

Uspeštnost i brzina kloniranja zavisiće od zdravstvenog stanja donorske biljke, od načina uzimanja reznice, od uslova u kojima se nalazi reznica i od osobina biljne vrste koja se klonira.

PREPORUKE

Za one koji žele da znaju više o procesu ožiljavanja reznica pripremili smo Priručnik koji možete da poručite klikom OVDE. Uvodni deo i sadržaj priručnika možete da pročitate klikom OVDE.

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE.

Izvor naslovne slike: Image by Elle Katie from Pixabay

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *