Skip to content

Kako gajiti biljke, ribe, gljive i alge?

Da li ste se ikada zapitali zašto se neka vrsta organizama javlja na određenom mestu na planeti i koji joj uslovi omogućavaju život i zdravlje? Odakle biste počeli ako biste želeli da gajite neku vrstu u zatvorenom ili ako biste pokušali da gajite neku vrstu koja nije karakteristična za mesto u kojem živite? Odgovore na ova pitanja dobićete u ovom članku.

Interesuje Vas kako da gajite biljke i ribe (akvaponija) ili samo biljke (hidroponija) u vodi? Pripremili smo za Vas vodiče, priručnike i gotove sisteme! Otkrijte više u našoj prodavnici, kliknite OVDE.

Ekološki faktori

Prvo što treba da otkrijete jesu ekološki faktori. To su faktori spoljašnje sredine koji omogućavaju život datoj vrsti organizama. Svi organizmi, pa čak i njihovi razvojni stadijumi, imaju specifične ključne faktore koje im omogućavaju život.

Primer

Najvažniji faktori za klijanje semena su vlaga i toplota. Sve dok nema dovoljno vlage i toplote seme neće hteti da klija. 

EKOLOŠKA VALENCA

U prirodi ne postoje potpuno savršeni uslovi za život nekog organizma i zato se svaki organizam prilagođava širokom spektru promenljivih faktora spoljašnje sredine. Ti faktori su recimo: temperatura, vlažnost, voda, količina kiseonika ili ugljendioksida, hrana, svetlost, itd. Zbog razlika u ovim faktorima, na različitim geografskim oblastima žive različiti organizmi. Upravo taj spektar kojem se prilagođavamo naziva se ekološka valenca, a ona se predstavlja preko tri vrednosti: minimum, optimum i maksimum.

OPTIMUM

Optimum predstavlja najsavršenije (optimalne) uslove za život. Ako jednom organizmu omogućimo da se nalazi u zoni komfora (optimum), on će imati sve uslove za potpun rast i razviće. Isto se dešava kod svih organizama, uključujući i ljude. Recimo, ako biljku držimo u optimumu, ona će davati najkrupnije, najsočnije i najzdravije plodove. Populacija je najbrojnija u ovoj zoni.

Ekološka valenca

MINIMUM I MAKSIMUM

Minimum je npr. najmanja temperatura koju možemo da podnesemo, a maksimum najveća. Ispod minimuma i iznad maksimuma nastupa smrt. Ako je neki organizam izložen vrednostima ključnih faktora koji se nalaze između optimuma i minimuma/maksimuma onda je taj organizam pod stresom. Stres vodi ka pojavi bolesti. U tom slučaju organizam će pokušavati da reši problem i zbog toga neće moći da se optimalno razvije.

Zašto je ekološka valenca bitna?

Otkrili ste ključne faktore koji utiču na rast i razvoj organizma koji želite da gajite. Sledeće što treba da otkrijete jeste u kojem opsegu tih faktora će se pomenuti organizam najbolje razvijati. Dakle, koja je optimalna vrednost za temperaturu, pH vrednost podloge, koncentraciju kiseonika, količinu vlage, količinu svetlosti, itd. Vaš cilj sigurno nije da imate slabe prinose, da razbolite ili ubijete neki organizam, nego da primenom optimalnih uslova sredine dobijete velike i zdrave prinose.

Primer

Za razvoj biljaka najvažniji faktori su vlaga/voda, temperatura, svetlost, nutrijenti i pH vrednost supstrata.  Ako otkrijemo koliko vode/vlage biljka treba, koji joj opseg temperature odgovara, koliko i kakve svetlosti treba, koje nutrijente i u kojoj količini treba, koji opseg pH vrednosti joj odgovara, onda ćemo podešavanjem tih uslova sigurno uspeti da je uzgojimo. Isto tako, ako imamo problem sa uzgojem neke biljne vrste, prvo što ćemo da proverimo jesu ovi faktori.

Kako pronaći ove podatke?

Prvi način jeste da pitate stručnjaka ili da nađete na internetu. Ukoliko prethodna dva rešenja ne daju rezultate zato što za tu vrstu postoji malo informacija, onda možete da proverite vremensku prognozu mesta u kojem taj organizam živi. Ako znate u koje doba godine se javlja u prirodi, onda proverite prosečnu temperaturu, količinu padavina (voda/vlaga), količinu (dužina trajanja dana) i intezitet svetlosti (direktno ili indirektno svetlo). 

Primer

Nabavili ste seme biljke koja se inače javlja u pustinjama. Samo geografsko rasprostranjenje daje gomilu informacija: visoke temperature, niska vlažnost, vetrovi jačeg inteziteta, velika temperaturna kolebanja u toku dana i noći, dugotrajna izloženost direktnoj sunčevoj svetlosti, peskovito zemljište sa malom količinom nutrijenata…  

Pomenuta vrsta se prilagođavala ekstremnim uslovima hiljadama godina. Čak je i seme takvo da neće da klija sve dok ne nastupi duži kišni period (dugotrajna vlaga). Ako tu biljku zasadimo u našim predelima, velika je šansa da se neće razviti optimalno. Ali ako bismo joj napravili slične uslove (peskovito zemljište sa malom količinom nutrijenata, duže izlaganje direktnoj sunčevoj svetlosti, visoka temperatura, niska vlažnost…) ona bi se bez ikakvih problema optimalno razvila.

Zašto je sve ovo važno?

Ekološka valenca je karakteristika vrste. To je opseg u okviru kojeg određena vrsta živi. Ako želimo da tu vrstu gajimo u velikim količinama, onda ćemo joj podesiti optimalne vrednosti. Ako želimo da ta vrsta stvara zaštitne supstance koje joj pomažu u prilagođavanju, onda ćemo je držati u zoni između optimuma i minimuma/maksimuma.

SIMULACIJA OPTIMALNIH USLOVA

Otkrivanjem ekološke valence, ispitivanjem prirodnog staništa i simulacijom tih uslova, stvaramo mogućnost za drstično veću produkciju biljaka, algi, gljiva i životinja. Na isti način stvaramo mogućnost za uzgoj u mestima u kojim oni inače ne žive, kao i za poboljšanje kvaliteta hrane.

Kako gajiti biljke ribe i alge
Image by lumix2004 from Pixabay

Velika količina zdravih plodova je znak da se biljka nalazi u ekološkom optimumu

PRIMER

Jednostavnije rečeno, simulacijom prirodnih uslova možemo da uzgojimo npr. narandže u hladnim predelima, a nalaskom optimuma za narandže i njegovom simulacijom dobijamo veće i zdravije prinose, a biljka brže raste. Dakle, u ovom slučaju mi ne želimo da dobijemo neku biljku koja je otporna na promene u sredini, nego biljku koja će davati više zdravijih i ukusnijih „plodova“ na prirodan način. Potrebno je samo da pomoću tehnologije stvorimo optimalne uslove za tu biljku.

Ekološka valenca i čovek

Ekološka valenca bi se mogla primeniti i na čoveka. Da bi čovek živeo u blagostanju, morao bi prvo da otkrije svoj optimum. Da bi napredovao i promenio trenutnu poziciju neophodno je da izađe iz zone komfora, ali ne u onolikoj meri koja bi dovela do bolesti ili smrti. Postepenim širenjem ekološke valence, svaki čovek bi mogao da se reši loših navika, da smrša, da poboljša zdravlje ili čak da napreduje u svakom smislu. Istu pojavu bismo mogli primeniti i na društvene aktivnosti.

ŽIVOT U BLAGOSTANJU

Ukoliko vas dodatno interesuje kako biste primenom ekološke valence i ekoloških principa mogli da napredujete (ostvarite sve vrednosti kojima težite: zdravlje, sreća, uspeh, bogatstvo, ljubav…), onda vam preporučujemo e-knjigu “Život u blagostanju” koju možete da preuzmete OVDE.

SRODNI ČLANCI

Ukoliko Vas dodatno interesuje ova tema, onda predlažemo da prelistate srodne članke koje možete da otvorite klikom OVDE.

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *