Skip to content

Potpuno nezavisne earthship eko-kuće

Earthship kuće su najbolji primer eko-kuća, jer se ceo princip gradnje oslanja na ekološke principe i stavove. One mogu da posluže kao primer za objašnjavanje značaja ekologije, jer predstavljaju balans između prirodnog i veštačkog, a istovremeno daju mogućnost potpune održivosti.

Video prikaz Earthship eko kuće. Izvor: YouTube kanal Living Big In A Tiny House.

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE

Reciklaža

Jedan od principa earthship kuća jeste reciklaža. Kao što znate, reciklaža predstavlja izdvajanje materijala iz otpada da bi se od njega dobio novi proizvod ili da bi se taj materijal ponovo koristio. Reciklažom se sprečava nagomilavanje otpada u životnoj sredini i njegovo negativno dejstvo po živi svet.

BESPLATAN GRAĐEVINSKI MATERIJAL

Veliki dao materijala koji se koristi za gradnju ovih kuća je besplatan, zato što se uzimaju otpadne sirovine, i to najčešće one koje se teško recikliraju. Primeri takvih materijala su: automobilske gume, limenke, plastične i staklene flaše, metalne konstrukcije, konzerve i sl.

Dakle, ovi materijali se uklanjaju iz prirode, daje im se druga svrha i više ne predstavljaju opasnost po živi svet. Recimo, plastične flaše mogu da se usitne i dodaju u konstrukciju zidova, betonskih ploča i slično.

ESTETIKA

Raznobojne flaše, pored reciklaže, služe i za poboljšavanje estetike ovih objekata, a u isto vreme poboljšavaju osvetljenost prostorija unutar kuće. Na isti način se koriste flaše pri gradnji COB eko-kuća koje smo opisali u nekom od prethodnih članaka.

Prirodni materijali

Kao što smo već pomenuli, ove kuće prave balans između prirodnog i veštačkog. U građi ovih kuća ulaze i mnogi prirodni materijali, poput slame, zemlje, gline, drveta, itd. Ovi materijali će kuću da stope sa prirodom i da joj daju prirodniji izgled, ali i stabilnost i održavanje toplote. Većina ovih materijala je takođe besplatna, tj. mogu da se uzmu sa samog mesta gradnje.

Konstrukcija od recikliranih materijala se jednostavno prekrije COB materijalom (kombinacija glinovite zemlje, slame i peska). Ovaj materijal reaguje kao glina, tj. može da se oblikuje na različite načine, a samo vaša mašta ograničava njegovu upotrebu.

Održivost

Održivost je možda i najveći kvalitet ovih kuća. Zamislite samo da u okviru svoje kuće možete da proizvodite hranu, vodu, toplotu, struju, a da nemate potrebe ni za komunalnom mrežom. Dakle, nema potrebe za povezivanjem sa vodovodom, toplanom, elektrodistributivnom i komunalnom mrežom, a samim tim možete mnogo i da uštedite.

Proizvodnja hrane

Kuća je izgrađena u skladu sa putanjom Sunca, tačnije u pravcu istok-zapad, da bi se iskoristili sunčevi zraci za uzgoj biljaka. Sa južne strane, u sastavu kuće, nalazi se staklenik ili polikarbonatni plastenik koji će da propušta svetlost i održava toplotu. 

BILJKE I GREJANJE

Sama kuća će dodatno da greje staklenik, pa je uzgoj biljaka moguć tokom cele godine. Staklenik može da se delimično ukopa u zemlju da bi se što bolje čuvala toplota. Na ovaj način u isto vreme uzgajate biljke i grejete kuću pod uticem sunčevog zračenja, a sunčeva svetlost se maksimalno iskorišćava za dobijanje voća i povrća.

Earthship eko kuća - unutrašnjost
Earthship staklenik

Zamislite samo kako u toku hladne zime izlazite u vašu baštu punu zelenila koja se nalazi u sastavu kuće. Bašta će da poveća sadržaj kiseonika i čistiće vazduh unutar kuće.

Prečišćavanje vode

Kada kiša krene da pada, voda se sliva niz krov i usmerava u pravcu kolektora za kišnicu. Kiša predstavlja vodu iz prirode koja se prečistila prirodnim putem. Međutim, ona može sa sadrži i neke nečistoće, poput prašine, lišća i hemijskih jedinjenja iz vazduha. Nakon kolektora, kišnica prolazi kroz deo za prečišćavanje, a na kraju sistema ulazi u rezervoar za skladištenje. Rezervoar je najčešće veliko bure koje se postavlja ispod zemlje. To mesto je idealno zbog sprečavanja promena u temperaturi vode.

Proizvodnja toplote

Planeta Zemlja je najtoplija u svom centru. Sa dubinom povećava se i toplota. Ova toplota (geotermalna energija) se može iskoristiti za grejanje kuće.

Zidovi su napravljeni od automobilskih guma ispunjenih zemljom, dok je severni deo kuće potpuno prekriven zemljom. Taj deo služi za stanovanje. Ovi zidovi, pored stabilnosti, služe i za čuvanje toplote zbog velike termalne mase. 

Temperatura prostorije je relativno konstantna tokom cele godine. Leti je svežije, a zimi dovoljno toplo.

Proizvodnja struje

Na krov eartship kuće postavlja se solarni panel i/ili vetro-turbina koji će u toku cele godine proizvoditi struju.

Kanalizacona mreža

Voda sa svim organskim otpadom, uključujući i kanalizaciju, se prečišćava na prirodan način. Postoji više načina za to: anaerobna digestija, kompostna wc šolja, botanične ćelije.

BOTANIČKA ĆELIJA

U slučaju botaničnih ćelija, voda se preusmerava kroz zemlju ispod biljaka. Peščani filteri i mikroorganzmi će da razlože otpad i učine ga dostupnim za biljke, a biljke će na kraju da iskoriste ovaj otpad za svoj rast.

ANAEROBNI DIGESTOR

U anaerobnim digestorima će se obraditi fekalni otpad. U ovom procesu nastaju biogas i tečno đubrivo. Tečno organsko đubrivo će se koristiti za uzgoj biljaka, a biogas za kuvanje i/ili grejanje.

Zaštita od nepogoda

Ove kuće su dizajnirane tako da mogu da prežive i filmske “apokaliptične” događaje. Sam oblik i struktura su takvi da ove kuće mogu da prežive jake zemljotrese, jake vetrove, poplave, itd.

Sumacija

Jednostavna je za gradnju

Materijali za gradnju su većim delom besplatni

Iskorišćava neupotrebljive materijale (reciklaža)

Sama sebe greje i hladi

Proizvodi bezbednu hranu i vodu za piće, ali i energiju

Otporna je na prirodne katastrofe

Predstavlja zdravu sredinu za život

Može da se izgradi bilo gde na planeti (svim klimatima)

Diskusija

Kakvo je vaše mišljenje o ovim kućama? Podelite sa nama vaše utiske.

Video prikaz izgradnje Earthship eko kuće. Izvor: YouTube kanal Azeem El Bey

SRODNI ČLANCI

Više o eko kućama otkrijte u srodnim člancima klikom OVDE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *