Skip to content

ZAŠTO JE VAŽNA RECIKLAŽA?

Svako od nas svakodnevno kupuje i koristi raznovrsne proizvode, predmete ili materijale koji su neophodni za svakodnevnu upotrebu. Međutim, svaki proizvod ima svoj vek trajanja i jednoga dana postaje beskoristan. Šta mi radimo u tom trenutku sa tim proizvodom?

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE

Šta je reciklaža?

Većina nas će otići do prvog kontejnera i baciti nepotrebni materijal bez razmišljanja šta će dalje biti sa njim, bez znanja i informacije da upravo taj proizvod može ponovo da se iskoristi i pretvori u neku novu sirovinu ili proizvod. Recikliranje predstavlja proces odvajanja, sakupljanja i obrade korišćenih proizvoda u nove materijale.

Zbog čega je važno reciklirati?

Kada se otpadni materijal nađe u prirodi, on može da ima niz negativnih uticaja. Jedan od njih je uticaj na biljni i životinjski svet, a samim tim i na ljude preko lanca ishrane. Otpad može prouzrokovati gubitak prirodnih staništa, a doprinosi negativnim uticajima poput globalnog zagrevanja i klimatskih promena.

zašto je važna reciklaža?
Ilustracija: Uticaj otpada na vodene organizme. Izvor: Inteligent Living

Recikliranje takođe znači upotrebu već korišćenih materijala umesto stvaranja novih sirovina. Budući da sirovine često dolaze iz prirodnih staništa, poput šuma, recikliranje može smanjiti potrebu za sirovinama. Sirovine bi takođe mogle da uključuju prirodne resurse poput drveta, vode i minerala. Kada smanjimo upotrebu novih materijala, onda možemo da sačuvamo prirodna staništa, šume, prašume i pružimo Zemlji priliku da raste i zaraste.

Šta sve možemo reciklirati?

Reciklaža papira i kartona

Novinski papir može da se reciklira najmanje 7 puta. Kartonska ambalaža se uglavnom pravi od recikliranog papira, kao i novine.

Reciklaža drveta

Otpadno drvo je dragocen resurs koji je dostupan u velikim količinama i može se koristiti ili za reciklažu materijala ili proizvodnju energije, u zavisnosti od stepena kvaliteta. Izraz „otpadno drvo“ uključuje sve šume i materijale na bazi drveta koji su pri kraju svog životnog veka i zbog toga se smatraju otpadom.

Reciklaža plastike

Vreme razgradnje otpadne plastike je dugo, ali ona može veoma uspešno da se reciklira. Ovo prvenstveno važi za PET ambalažu u kojoj kupujemo osvežavajuća pića, ulje, vodu, itd.

Reciklaža metala

Većinu metala je moguće obraditi. Konzerve su većinom od aluminijuma. Proizvodnja novog od starog aluminijuma štedi 95% energije.

Reciklaža električnih uređaja

Elektronski otpad je kategorizovan kao opasan, jer sadrži olovo, živu i kadmijum. U mogućnosti smo da ponovo upotrebimo i do 70% ovog otpada, tako da se ova vrsta otpada može i mora reciklirati.

reciklaža kako reciklirati sav otpad
Glavne kategorije separacije otpada - Image by Moondance from Pixabay

Reciklaža stakla

Staklu je potrebno više od 5000 godina da se raspadne, može bezbroj puta da se reciklira, a da ne izgubi svojstvo i kvalitet.

Takođe, moguća je reciklaža odeće i tekstila, cigli i drugih materijala.

Pozitivni uticaj reciklaže na životnu sredinu

Očuvanje prirodnih resursa

Prirodni resursi su vrlo ograničeni, zato moramo voditi računa o njima. Reciklaža drveta i papira štedi drveće i šume. Reciklaža metala znači da postoji manja potreba za kopanjem i vađenjem novih ruda metala. Reciklaža stakla smanjuje potrebu za korišćenjem novih sirovina, kao što je pesak.

Zaštita ekosistema i divljih životinja

Recikliranjem se smanjuje potreba za uzgojem, žetvom ili izvlačenjem novih sirovina iz zemlje. To zauzvrat smanjuje štetu nanesenu prirodnom svetu: manje se poseče šume; manje se menja tok rekama; divlje životinje bivaju manje oštečene ili rasejane; manje je zagađenje vazduha, vode i zemljišta. Na primer, ako se plastični otpad ne preusmeri na recikliranje, on može završiti u rekama, morima ili stotinama i hiljadama kilometara dalje, zagađujući obale i vodene tokove i postajući globalni problem.

Smanjivanje potražnje za sirovinama

Sve veća potražnja za novim sirovinama dovela je do toga da je većina najsiromašnijih i najugroženijih ljudi raseljena iz svojih domova. Mnogo je bolje reciklirati postojeće proizvode, nego oštetiti tuđu zajednicu u potrazi za novim sirovinama. 

Ušteda energije

Izrada prizvoda od recikliranih materijala zahteva manje energije nego izrada od novih sirovina.

Smanjenje emisije ugljen-dioksida

Smanjenje emisije ugljen-dioksida i drugih gasova staklene bašte u atmosferu je od vitalnog značaja za zaustavljanje katastrofalnih klimatskih promena.

Jeftinije je

Što više reciklirimao i što manje stavljamo u kantu štedimo više novca, što je dobro kako za domaćinstva, tako i za preduzeća i lokalne javne službe. Sjajna ideja je i reciklaža otpada od hrane i ostalog organskog otpada, od kojih može da nastane kompost, biogas, struja, biogorivo ili đubrivo.

Recikliranje u Srbiji

U Srbiji se najčešće vrši prerada metala. Reciklira se ukupno 10% otpada, za razliku od ostalih zemalja koje recikliraju od 50%, pa naviše. Ostale sekundarne sirovine izvozimo u inostranstvo za dalju obradu. Neadekvatno upravljanje otpadom je jedan od najvećih problema Republike Srbije sa aspekta zaštite životne sredine i isljučivo je rezultat neadekvatnog stava društva prema otpadu i lošeg upravljanja od strane lokalnih zajednica.

Opšti značaj reciklaže

Reciklaža je najbolji način da pomognemo svetu u kojem živimo

Povećanje populacije znači povećanje otpada

Uklanjamo deo otpada koji negativno utiče na prirodu i čoveka

Novi stil života znači da pravimo sve više otpada koji nije biorazgradiv

Zašto je reciklaža bitna za ljude?

  • Čuvanje prirodnih resursa za buduće generacije
  • Pravljenje proizvoda od sirovih materijala košta i zagađuje više nego proizvodnja od recikliranih materijala
  • Sve je manje mesta za otpad
  • Zagađenje životne sredine se ispoljava na našem zdravlju
  • Sve je veća učestalost bolesti, poput kancera i genetičkih poremećaja

Saveti

  1. Reciklirajte papir – ne bacajte novine. Jedna tona sakupljenog papira spasiće život 17 stabala
  2. Odvajajte papir, staklo, plastiku i metal i bacajte ih u posebne kontejnere ukoliko postoji mogućnost za to
  3. Upotrebite jedan proizvod više puta
  4. Posebno odvajajte metalni otpad i automobilske gume od ostalog otpada
  5. Odgovorno i kontrolisano odlažite otpad – ne stvarajte divlje deponije

SRODNI ČLANCI

Srodne članke možete da otvorite klikom OVDE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *