Skip to content

Kako prečistiti vodu?

1. Šta za nas predstavlja voda?

Kao što svi već znamo voda je najvažniji uslov za postojanje života na Zemlji. Takođe, ukoliko želimo normalan život ista ta voda mora zadovoljavati određene kriterijume, zbog toga je veoma bitno staviti fokus na ispitivanje njenog kvaliteta.

kako prečistiti vodu
Čista voda: Image by Manuel Darío Fuentes Hernández from Pixabay

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE

2. Od čega zavisi kvalitet vode?

Kvalitet vode zavisi od više različitih faktora kao što su prisustvo organskih jedinjenja, nitrata, sulfata, teških metala, itd. Svaka promena zavisi kako od uticaja spoljašnje sredine (kisele kiše, priroda samog rečnog korita), tako i od neadekvatnog ljudskog uticaja (ispuštanje otpadnih voda u reke bez prethodnog prečišćavanja, pesticidi, veštačka đubriva itd).

3. Koje su vrste zagađenja vode?

Zagađivanje vode može biti fizičko, hemijsko i biološko. Prema tome postoje i različiti kriterijumi određivanja zagađenosti vode koji se kontrolišu fizičkim, hemijskim, biološkim i radiološkim postupcima za analizu.

4. Odakle se uzima voda za ispitivanje kvaliteta?

Uzorak vode je ona količina vode koja nam je potrebna za analizu. Uzorci iz vodovoda uzimaju se sa svakog izvorišta ili iz sabirnog voda, iz rezervoara vode za piće, ili iz vodovodne mreže.

5. HEMIJSKA ANALIZA

Hemijske analize koje se svakodnevno vrše su:

  • Utrošak kalijum –permanganata (KMnO4);
  • Hloridi, amonijak, gvožđe, mangan, hlor;
  • Tvrdoća vode, arsen, olovo, fenoli i druge specifične materije.
NA ŠTA UKAZUJU DOBIJENI REZULTATI?

Utrošak KMnO4 nam pokazaje da u našoj vodi postoji prisustvo zagađujućih materija, biljnog, životinjskog i ljudskog porekla. Nitriti u vodi su pokazatelji svežeg fekalnog zagađenja, dok nitrati predstavljaju pokazatelj starog fekalnog zagađenja.

Gvožđe iz vode nije štetno po zdravlje ljudi, ali menja boju vode i stvara talog. Olovo u vodi može da nastane iz zemljišta ili iz vodovodnih cevi. Tvrdoća vode se izražava sadržajem rastvorenih soli Ca i Mg. Meka voda je bljutava i neukusna.

6. Zašto je potrebno prečistiti vodu za piće?

  • Prvi i glavni razlog jeste zaštita stanovništa od patogenih mikroorganizama, toksina i teških metala. Ovo se rešava dodavanjem joda ili fluora.
  • Da se poboljšaju boja, ukus i miris.
  • Da se promeni tvrdoća vode i spreči nastanak korozije.

7. Faze prečišćavanja vode za piće

REŠETKE I SITA

Služe za izdvajanje krupnijih materijala iz vodi. Ova faza predstavlja mehaničko prečišćavanje vode.

AERACIJA VODE

Uduvavanje vazduha (kiseonika) vrši se u uređajima za vetrenje vode. Tu se rastvaraju gasovi ili se u potpunosti odstranjuju. Koristi se za popravku boje, ukusa, mirisa, uklanjanje ugljen-dioksida, oksidaciju gvožđa i mangana. Voda se raspršuje na otvorenom u visokim mlazevima.

KOAGULACIJA

Koagulacija predstavllja metod zgrušavanja nečistoća pomoću koagulanata. Proces obuhvata slepljivanje nečistoća kako bi povećale masu i zapreminu, odnosno da bi se lakše uklonile.

Postupak prečišćavanje vode
Faze prečišćavanja vode za piće. Izvor: www.eschooltoday.com
Taloženje (sedimentacija)

Sedimentacija se odvija spontano u bazenima sa vodom koja miruje pri čemu se uklanjanju čestice teže od vode. Može se koristiti i za izdvajanje nekih jedinjenja iz vode, kao što je gvožđe. Aeracijom vode stvara se gvožđe–hidroksid koje se taloži.

Flotacija

Obrnut postupak u odnosu na sedimentaciju. Nerastvorene čestice se primoravaju da isplivaju na površinu vode, odakle se prelivaju iz uređaja za flotaciju u vidu pene, a onda se donji sloj vode koristi za dalju preradu.

Filtracija

Proces propuštanja vode kroz porozni materijal: pesak, dijatomejska zemlja, aktivni ugalj, jonoizmenjivačka smola… Na ovom delu se uklanjaju preostale sitnije nečistoće.

Dezinfekcija

Dezinfekcijom redukuje se ukupan broj mikroorganzama i uništavaju se patogeni mikroorganizmi. U sistemima za javno snabdevanje vodom za piće, ovaj korak čini poslednju fazu prečišćavanja vode. Koriste se fizičke i mehaničke metode, kao i hemijska sredstva. Od hemijskih sredstava najčešće se koriste hlor, hloridi i ozonizacija vode.

8. Kako prečistiti vodu iz slavine?

  • Kuvanjem vode na 100 stepeni u trajanju od pola sata.
  • Kupovinom kućnih filtera za prečišćavanje vode.

9. Kakvo je stanje u pojedinim mestima?

S obziriom na to da je u Vojvodini dosta razvijena industrija, koja je neminovan zagađivač životne sredine, uz nizak hidrogeološki kvalitet zemljišta, negativno utiče i na kvalitet vode. U sredinama gde je industrija manje razvijena, logično je da ima manje zagađivača, a samim tim je uz povoljnu hidrogeološku klimu i kvalitet vode bolji.

Prema podacima iz 2018. godine, na teritoriji Vojvodine, voda je 100% neispravna u javnom vodovodu Sente, Ade i Žitišta, dok je voda u Zrenjaninu 98,9% neispravna.

10. Posledice konzumiranja neispravne vode po zdravlje ljudi?

Skoro sve bakterije su uslovno patogene i mogu izazvati neko oboljenje, a u slučaju mikrobiološke neispravnosti pijaće vode, one kod čoveka mogu uzrokovati infekcije urinarnog trakta, očiju, ušiju, kao i infekcije rana.

Gvožđe u vodi nema direktnog uticaja na zdravlje ljudi, mada u većim koncentracijama može dovesti do taloženja u organizmu, a dugoročnim taloženjem može postati kancerogeno. Slično je sa nitratima i nitritima koji u dužim korišćenjem mogu dovesti do raznih poremećaja, najčešće krvne slike, dok veliki unos mangana može dovesti do nastanka Parkinsonove bolesti…

SRODNI ČLANCI

Srodne članke možete da otvorite klikom OVDE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *