Skip to content

Septička jama kao prečistač

U ovom članku planiramo da predstavimo dva načina prečišćavanja fekalnog otpada koje može da se koristi za objekte koji nisu priključeni na kanlizacioni sistem. Prvi način se odnosi na korišćenje septičkih jama u kojima se otpad delimično prečisti, dok se drugi način odnosi na biološki aerisane prečistače koji u principu predstavljaju naprednije septičke jame.

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE

Septičke jame

Septičke jame služe za skladištenje otpadnih voda, a grade se u područjima gde ne postoji izgrađen kanalizacioni sistem. Zahvaljujući njima sprečava se širenje neugodnih mirisa i zaraza izazvanih patogenim mikroorganizmima fekalnog porekla. Ukoliko se otpadne vode ne bi tretirale pre upuštanja u ekosistem (reke, jezera ili zemljište), to bi dovelo do štetnog efekta po živi svet ovih ekosistema, a lancima ishrane, putem vode za piće ili isparavanjem uticalo bi i na zdravlje ljudi.

Izgradnja septičkih jama je obavezna kod svih objekata koji nisu priključeni na kanalizacijoni sistem. To je najčešće potrebno činiti u ruralnim područjima, npr. kod vikendica, auto-kampova, seoskih domaćinstava, turističkih kompleksa, itd. Dakle, kanalizacioni otpad bi trebalo barem delimično prečistiti pre ispuštanja u prirodu.

Kako funkcioniše septička jama?

septička jama kao prečistač
Prikaz septičke jame

Kao što možete videti na slici, septička jama se najčešće sastoji od dve komore. Prva komora je direktno povezana sa objektom čije se otpadne vode prečišćavaju. U prvoj komori dolazi do većeg taloženja čvrstog otpada (npr. feces, kuhinjski otpad i slično) na dnu. U sredini se nalazi uglavnom tečni otpad, dok se na površini izdvajaju masti. Zahvaljujući anaerobnim mikroorganizmima (žive u odsustvu kiseonika) u ovoj komori dolazi do aktivnog razlaganja otpada na svim dubinama septičke jame.

DRUGA KOMORA

Druga komora je odvojena od prve komore barijerom koja sprečava da velika količina čvrstog otpada uđe u ovu komoru. Tek kada se čvrst otpad delimično razloži, onda ulazi u drugu komoru. U drugoj komori se čvrsti otpad ponovo talaži i dodatno razlaže pod uticajem mikroorganizama. Na sredini druge komore nalazi se čistija voda u odnosu na prvu komoru. 

Kada voda u drugoj komori dostigne nivo izvodne cevi, onda se ona delimično prečišćena izliva ili u površinske vode ili kroz drenažni sistem u zemljište gde se dodatno prečišćava. Na nivou izvodne cevi može da se postavi dodatni filter (npr. u vidu sita). Masti, zajedno sa muljem, se povremeno uklanjaju iz septičke jame i odlažu.

Efikasnost septičke jame

Ovakvo prečišćavanje otpadnih voda nije 100% unčikovito, a efikasnost zavisi kako od broja ljudi koji koriste septičku jamu, tako i od dimenzija jame. Ono što dodatno utiče na efikasnost prečišćavanja otpada u septičkoj jami jeste upuštanje vode sa deterdžentima, sapunima, izbeljivačima, šamponima i drugim hemikalijama koje smanjuju brojnost mikroorganizama.

Biološki aerisani prečistač

U narednom tekstu, predstavićemo jedan učinkovitiji sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Radi se o biološki aerisanim prečistačima koji smanjuju potrebu za čestim pražnjenjem kao što je sličaj kod klasičnih septičkih jama.

ECO SMART

Firma Eco Smart se bavi ugradnjom bioloških aerisanih prečistača više od 10 godina, a iza sebe imaju preko 300 ugrađenih uređaja širom Srbije i Crne Gore. Misija ove firme jeste da što više ljudi počne da koristi biološki aerisane prečistače kako bi se što manje neprečišćenih fekalija izlivalo u zemlju, reke, jezera i mora i kako bi se ovim putem smanjilo dalje zagađenje zemljišta i voda.

Upravo od njih smo saznali nešto više o ovim uređajima, a u slučaju da želite da ugradite jedan ovakav sistem možete da ih kontaktirate putem kontakt podataka koji se nalaze na kraju ovog članka. U daljem tekstu predstavljamo njihove odgovore na naša pitanja.

Šta je biološki prečistač?

Biološki prečistač otpadnih voda je uređaj protočnog tipa izrađen od vodonepropusnog armiranog betona ili plastike, vrlo velike zapremine za projektovanu količinu otpadne vode što ga čini pouzdanim u radu. Izrađujemo ih u više različitih modela u zavisnosti od broja korisnika, tačnije od 2 do 1000 korisnika.

Septička jama kao prečistač
Biološki prečistač Eco Smart od plastike (levo) i betonski (desno)

Duvaljke i aeratori su vrlo pouzdani i dugotrajni uređaji sa maksimalnom potrošnjom do 800KWh (godišnje) što je oko 80 evra na nivou godine i to za uređaj od 150 korisnika.

Kako funkcioniše?

Prečišćavanje se vrši mehanički, gravitacionim taloženjem i biološkom razgradnjom organskih materija i to anaerobnim i aerobnim procesom razgradnje, tj. bez prisustva kiseonika u prvoj fazi. U drugoj fazi sa prisustvom kiseonika koji se u vidu vazduha pod pritiskom upumpava u uređaj po određenom režimu. Uređaj se satoji od više komora, u zavisnosti od broja korisnika za koji je namenjen, i duvaljke za uduvavanje vazduha

ANAEROBNI USLOVI

Dakle, u prvom delu biološkog prečistača vladaju uslovi bez kiseonika u kojima dominiraju anaerobne bakterije, kao što je slučaj i kod klasičnih sepičkih jama. Fekalni mikroorganizmi žive u ulovima gde se temperatura kreće oko 36 stepeni (telesna temperatura) i gde postoji mala koncentracija kiseonika. Oni u prisustvu kiseonika mogu da prežive do 3 dana.

AEROBNI USLOVI

Ugradnjom duvaljki i aeratora u drugom delu prečistača dolazi do ubrzavanja razgradnje otpada i redukcije fekalnih mikroorganizama. U ovoj zoni dominiraju aerobni mikroorganizmi, odnosno prvenstveno bakterije koje vole prisustvo veće koncentracije kiseonika u sredini u kojoj žive.

Koja je namena biološkog prečistača?

Uređaj je namenjen za obradu svih otpadnih voda iz objekata: fekalne vode, kuhinjske i sanitarne vode, kao i za otpadne vode iz profesionalnih objekata za pripremu hrane uz predtretman odvajanja masti. Takođe je namenjen za objekte tipa klanice i mlekare. U uređaj je zabranjeno uvoditi krovne vode, površinske vode i vode iz auto servisa. Prečišćena voda se kroz izlaznu cev upušta u upojni bunar, drenažno polje ili vodotok.

Kako se ugrađuje?

Izradu vrše naši stručni ljudi koji puštaju uređaje u rad. Sam uređaj potrebno je na terenu pozicionirati na način da je dostupna cisterni za pražnjenje. Preporučujemo da se upojni bunar i biološki prečistač ugrade u isti iskop. Biološki prečistač se nalazi 100% ukopan u zemlji i preko njega je moguće obavljati svaku vrstu saobraćaja, a na površini se ne primećuje ništa jer odrađujemo estetske poklopce koji se prilagođajavu okolini.

Eco Smart - radovi
Estetski poklopci koji Eco Smart bioprečistač stapaju sa okolinom

Kako se vrši održavanje?

Održavanje uređaja svodi se na povremeno dolivanje bakterijske tečnosti koja se vrlo jednostavno obavlja preko wc šolje, te povremenim pražnjenjem aktivnog mulja.

Kako da vas kontaktiraju oni koji su zainteresovani?

Možete nas kontaktirati putem mobilnog telefona na broj 065/90-33-441 ili putem mail adrese: ilijafilipovic032@gmail.com, kao i putem instagram naloga: _bioprecistac_ gde možete pogledati i fotografije koje će vam još više približiti naš princip rada.

Srodni članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *