Skip to content

Akvaristika - Kako urediti akvarijum?

Termin „akvaristika“ se odnosi na čuvanje vodenih organizama u kućnim akvarijumima. Prva asocijacija na akvaristiku su svakako ribe. Međutim, u akvarijumima se često čuvaju i drugi vodeni organizmi, poput različitih vodenih biljaka, rakova, puževa, vodozemaca, itd.

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE.

PODELA AKVARISTIKE

Slatkovodna – čuvanje organizama koji žive u slatkim vodama – najčešći tip

Morska – čuvanje organizama koji žive u slanim vodama

Prelazna – čuvanje organizama koji žive u brakičnim vodama

AKVARISTIKA U KOMBINACIJI SA DRUGIM TEHNIKAMA

Akvaterarijumi, tj. Paludarijumi – kombinacija akvarijuma i terarijuma u kojem se čuvaju vodeni i kopneni organizmi. Najčešće se dodaju vodozemci sa kopnenim biljakama na delu akvarijuma koji nije potopljen.

Video prikaz paludarijuma. Izvor: Youtibe kanal Tank Tested

Akvaponija – spoj akvakulture i hidroponike. Često se koristi kombinacija akvarijuma i hidroponskog sistema za pravljenje akvaponičnog sistema. Biljke (npr. voće i povrće) se gaje uz pomoć akvarijumske vode koja služi kao izvor prihrane. Većina kopnenih biljaka mogu da se gaje na ovakav način. 

PRIMENA AKVARISTIKE

Mogućnosti sa akvaristikom zavise samo od mašte akvariste. Većina ljudi se bave akvaristikom kao hobijem, dok neki ljudi akvaristiku doživljavaju kao biznis (npr. prodaja akvarističke robe, uređivanje akvarijuma, edukacija, istraživački rad, eko-umetnost, itd.).

EKOLOŠKI ZNAČAJ AKVARISTIKE

Iako se radi o jednom od najstarijih hobija, profesionalci akvaristiku podižu na jedan veći nivo. Naime, od jednog klasičnog akvarijuma mogli bismo dobiti jedan vodeni ekosistem u kojem bi kombinovanjem različitih organizama dobili relativno stabilne uslove za život svakog člana ove zajednice. 

PROUČAVANJE I UMNOŽAVANJE

Ovakvi ekosistemi su odlični za proučavanje ekologije, tj. međusobnih odnosa između organizama u jednom poluveštačkom vodenom ekosistemu. Ovi ekosistemi mogu da posluže za umnožavanje ugroženih vodenih organizama koji bi poslužili za naknadno vraćanje u prirodne ekosisteme. PAŽNJA: Zabranjeno je ubacivanje organizama koji nisu iz naših krajeva u lokalne vodene ekosisteme!

Svakako da bavljenje akvaristikom nije moguće bez proučavanja ekologije organizama koji se gaje na ovakav način. Takođe, neophodno je poznavnaje prirodnih procesa i uslova koji su neophodni da bi se postigao balans u akvarijumu, odnosno da bi organizmi u akvarijumu uopšte preživeli.

OBIK I DIMENZIJE AKVARIJUMA

Oblici kvadra, kocke ili polu-lopte su najpopularniji, najpogodniji i najprihvatljiviji. Odabir oblika, kao i dimenzije, najčešće zavisi od izbora i mogućnosti akvariste, kao i od vrste organizama koji se u njemu čuvaju. Duži i širi akvarijumi (veća dodirna površina sa vazduhom) su mnogo bolje rešenje od uskih i dubokih.

Organizmi koji se čuvaju u akvarijumu nisu namenjeni za ishranu, kao što nije poželjno korišćenje riba u ishrani koje su uzgajanje u bazenima manjim od 200 litara zapremine. Prilikom izrade akvarijuma najčešće se koriste netoksični materijali, poput stakla i netoksične providne plastike.

NAJČEŠĆE PODLOGE

Pesak (npr. silver sand)

Šljunak (pea gravel i/ili kvarcni šljunak)

Kamenje različitih dimenzija

Alfagrog

Laterit

ZNAČAJ PODLOGE

U zavisnosti od kompleksnosti zajednice organizama u akvarijumu zavisi i potreba za korišćenjem odgovarajuće podloge u akvarijumima. Značaj podloge ogleda se u sledećem:

Namnožavanje korisnih mikroorganizama

Podloga povećava unutrašnju površinu  i pruža mnogo više mesta za namnožavanje korisnih mikroorganizama. Oni (prvenstveno bakterije i protozoe) imaju više uloga, a najvažnije su rastvaranje štetnog amonijaka (ekskrement riba) i razlaganje ostale organske materije (npr. nepojedene riblje hrane i ribljeg fecesa). Za namnožavanje mikroorganizama pogodniji su naboraniji supstrati.

UKORENJAVANJE BILJAKA

Podloga služi kao oslonac i mesto za ukorenjavanje biljaka. Korisni mikroorganizmi rastvaraju organsku materiju i olakšavaju biljkama njeno usvajanje. Biljke obogaćuju vodu kiseonikom koji je neophodan, kako ribama, tako i korisnim mikroorganizmima.

IZVOR HRANLJIVIH MATERIJA

Podloga može da posluži kao izvor prihrane za biljke. U zavisnosti od izbora biljaka zavisi i tip đubriva.

ODLAGANJE IKRE

Ribe ikru odlažu u zoni podloge ili neposredno uz biljke.

ESTETIKA

Neke podloge služe isključivo da bi poboljšale izgled akvarijuma.

AERACIJA

Bez odgovarajuće količine kiseonika organizmi ne mogu da žive. Kiseonik u vodu ulazi iz vazduha (veća površina voda = više kiseonika u vodi), biva oslobođen od strane algi i biljaka ili se uduvava pomoću pumpe za vazduh. Pumpe su povezane providnim crevom sa rasprskivačem vazduha koji se postavlja na dno akvarijuma. Uduvavanje vazduha poboljšava estetski izgled, a providno crevo je nevidljivo u vodi.

Biljkama je neophodan i izvor ugljen-dioksida (CO2). CO2 u vodu ispuštaju ribe, puževi i protozoe. Ponekad je potreban i dodatni izvor CO2, a najčešće se koriste CO2 kapsule. Mešanjem šećera i kvasca u vodi oslobađa se CO2 koji preko pumpe može da se unese u akvarijum. Dodavanje CO2 se vrši u toku dana, zato što biljke noću ne vrše proces fotosinteze.

FILTRACIJA

Filtracija je neophodna da bi se voda prečistila od neželjeni materijala, hemikalija i dr. prljavština. Delimična filtracija je moguća redovnom zamenom većine vode sa čistom vodom. Efikasnije rešenje čini korišćenje filtera koji će očistiti vodu od mehaničkih, hemijskih i bioloških nečistoća. Često se koriste filteri sa aktivnim ugljem. Aktivni ugalj zarobljava nečistoće u okviru svojih struktura – sitnih rupica.

OSVETLJENJE

Neophodno je obezbediti dovoljnu količinu svetlosti sa odgovarajućim trajanjem da bi svi organizmi bili zdravi (rast biljaka, biološki sat, itd.). Koristi se rasveta prilagođena prvenstveno biljkama i ribama. Svetlosni spektar koji bi trebalo da pokriva ova rasveta sastoji se od belog, plavog, zelenog i crvenog spektra.

Česta je upotreba LED rasvete, fluorescentnih i CFL sijalica. Trajanje osvetljenosti zavisi od dužine dana, vrste biljaka i riba koje se gaje, kao i položaja akvarijuma. Trajanje svetlosti tokom 8h dnevno čini solidno rešenje. Odabrana rasveta se postavlja na tajmer da bi se palila i gasila svaki dan u isto vreme. Prejako osvetljenje ubrzava pojavu zelenih algi, a slabo osvetljenje utiče na pojavu silikatnih algi.

GREJANJE

Grejanje i održavanje temperature vrši se grejačima za vodu ili podnim grejačima, a prati termometrom. Najvažniji parametri koji se prate i održavaju su: pH vrednost vode, koncentracija amonijaka, hlor, itd.

BILJKE

U odnosu na to da li biljke plutaju u vodi ili su ukorenjene u podlozi možemo ih podeliti na:

Plutajuće. Primeri: Ranunculus, Lemna, Salvinia, Riccia, Pistia, itd.

Ukorenjene i skroz potopljene. Primeri: Elodea, Myriophillum, Vallisneria, Cryptocoryne, Frontinalis, Ceratophilum, itd.

Delimično potopljene. Na primer: Sagittaria i biljke iz akvaponičnog sistema.

RIBE

Najčešće se gaje ukrasne ribe kojima odgovara sobna temperatura (od 17 do 30°C). Nejčešće su:

Šarani: Zlatna ribica, Koi šaran, Barbusi, Zebrice, itd.

Tetre: Neonke

Ciklidi: Afrički ciklidi, Skalari

Labirintovci: Trihogaster

Živorotke: Gupi, Moli

Photo by GabiYea From Pixabay

ISHRANA RIBA

Ishrana riba zavisi od vrste riba koje se gaje. Može da bude prirodna i veštačka hrana. Od prirodne hrane često se koriste protozoe (npr. papučica), račići (npr. dafnija), bele gliste, larve, itd. Od veštačke hrane najčešće se koriste granule koje su specijalno namenjene određenoj vrsti riba.

PUŽEVI

Puževi u akvarijumu uklanjaju mikroalge i čiste akvarijum. Odličan primer su Planorbis i Physa.

POSTAVKA - KORAK PO KORAK

PRIPREMA

 • Postaviti akvarijum na ravnu površinu ma mestu koje nije izloženo direktnom uticaju sunčeve svetlosti i koje se nalazi podalje od radijatora ili šporeta.
 • Očistiti akvarijum čistom krpom i čistom vodom
 • Postaviti podni grejač ukoliko se koristi

SUPSTRAT

 • Dodati supstrat za biljke (npr. laterit), a preko njega pesak ili šljunak (pea gravel). Supstrat prethodno isprati u vreloj vodi. Visina supstrata bi trebalo da bude manja od 10 cm.
 • Postaviti pumpu za vazduh, grejač za vodu (ukoliko se koristi) i sistem za filtraciju vode – Ne paliti dok se ne napuni vodom

VODA

 • Nasuti čistu nehlorisanu vodu
 • Pažljivo dodavati vodu
 • Sačekate 1-2 nedelje dok se ne uspostavi mikrobna zajednica

BILJKE I RIBE

 • Posaditi biljke
 • Postaviti rasvetu i podesisti njeno redovno paljenje i gašenje tajmerom
 • Ubaciti manji broj riba uz postepeno prilagođavanje na promenu u temperaturi vode iz akvarijuma i vode iz kese u kojoj su stigle (držati kesu 10ak minuta delimično zaronjenu, pa potom prebaciti ribe)

ODRŽAVANJE

 • Redovno hraniti ribe u odnosu na njihove potrebe
 • Redovno pratiti i regulisati kvalitet vode (prvenstveno pH, koncentraciju amonijaka i temperaturu vode)
 • Jednom u 2-3 nedelje promeniti 1/3 vode sa čistom nehlorisanom vodom

Kako urediti akvarijum - akvaskejping

Akvaskejping je tehnika uređivanja akvarijuma na takav način da bude što sličniji prirodnom ekosistemu.

Video prikaz – Akvaskejping: Izvor: You Tube kanal MJ Auascaping

ŠTA NIKAKO NE BISMO SMELI?

 • Ubaciti u akvarijum gomilu riba odjednom – Nakupljanje amonijaka pre aktiviranja filtera
 • Zanemariti veličinu riba u odnosu na veličinu akvarijuma
 • Držati akvarijum na direktnoj svetlosti (alge), pored radijatora ili kamina (temperatura)
 • Držati svetlo upaljeno 24h dnevno

HIGIJENA

 • Prati akvarijum deterdžentima
 • Dodavati u akvarijum prljavu, hlorisanu ili vodu sa teškim metalima
 • Stavljati prljave ruke u akvarijum (kreme, sapuni i ulja su štetni po vodene organizme)

ODRŽAVANJE

 • Zaboraviti održavanje (menjanje vode, regulacija pH, hranjenje riba, paljenje svetla, itd.)
 • Čistiti filter i menjati vodu isti dan (napraviti razmak minimum 3 dana)
 • Ribe iz akvarijuma premeštati u prirodne ekosisteme
 • Dodavati materijale koji sadrže karbonate

SRODNI ČLANCI

Srodne članke možete da pogledate klikom OVDE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *