Skip to content

Energetski nezavisna eko zgrada

Poenta ovog članka ogleda se u prikazivanju odličnog primera upotrebe mikroalgi u prečišćavanju vazduha i proizvodnji energije. Dakle, radi se o ekološkoj zgradi koja proizvodi mikro-alge koje čine vredan proizvod u čijem se nastajanju prečišćava vazduh. Da bismo vam što bolje objasnili princip funkcionisanja ove zgrade moramo da krenemo iz početka, pa ćemo krenuti sa odgovorima na neka osnovna pitanja.

Pripremili smo za Vas priručnike, vodiče, e-knjige, male sisteme, eko umetničke slike… Pogledajte ponudu naših proizvoda klikom OVDE.

Šta su mikro-alge?

Naziv mikroalge se odnosi na cijanobakterije i mikroskopske alge. To su fotosintetski mikroorganizmi koje naučnici smatraju odgovornim za stvaranje atmosfere (kiseonika), a samim tim i ovakvih uslova i ovakvog života na Zemlji.

Koja je uloga mikro-algi?

Uloga mikro-algi na planeti je raznolika, a jedna od njihovih najvažnijih osobina jeste efikasnije uklanjanje ugljen-dioksida i proizvodnja kiseonika. Mikroalge se upotrebljavaju, kako za proizvodnju hrane, pića, lekova, poljoprivrednih preparata, aditiva, kozmetike, biogoriva, biogasa i elektriciteta, tako i u prečišćavanje vode, vazduha i zemljišta.

Kako gajiti mikro-alge?

Mikroalge se izuzetno lako uzgajaju, zato što je za njihovo namnožavanje najčešće potrebna samo voda. Tako možete da uzmete flašu sa vodom (bez čepa) i da je postavite na svetlo. Nakon nekog vremena voda će postati zelena, što znači da je u njoj došlo do namnožavanja mikroalgi. Međutim, pri njihovom uzoju treba voditi računa o pojavi toksičnih cijanobakterija, ali uz malo znanja o mikroalgama i posedovanju mikroskopa možete jednostavno kontrolisati uzgoj željene korisne mikroalge.

Bioreaktor eko zgrada kako gajiti mikroalge
Uzgoj mikroalgi -Saznajte više u članku klikom na sliku

Kako se mikro-alge komercijalno uzgajaju?

Komercijalno, uzgoj mikroalgi se vrši u otvorenim ili zatvorenim sistemima. Otvoreni sistemi su bazeni namenjeni za uzgoj algi za dobijanje biogoriva, biogasa, elektriciteta, itd. Zatvoreni sistemi (fotobioreaktori) predstavljaju providne cevi ili panele u kojim se dobija čist proizvod koji je pogodan za ishranu (nema kontaminacije).

Zašto se mikro-alge koriste za prečišćavanje vazduha?

Mikroalge su najefikasniji proizvođači kiseonika na planeti. Panelni fotobioreaktor površine 1m2 uspešno ukloni 8 tona ugljen-dioksida (CO2) iz vazduha, na godišnjem nivou. Iz ovog razloga, mikroalge se sve češće koriste za prečišćavanje vazduha, ali i vode i zemljišta. U Singapuru, Nemačkoj i Japanu koriste fotobioreaktore u sklopu zgrada, tornjeva, kao i ogromnih postrojenja.

Kako funkcioniše eko zgrada?

Zgrada u Hamburgu koristi panelne bioreaktore za uzgoj algi. Paneli su izgrađeni od aluminijumskog rama sa staklom. Umesto stakla mogu da se koriste i drugi materijali koji propuštaju svetlost (providna plastika ili polikarbonat). Paneli potpuno prekrivaju zidove zgrade koji se nalaze  na sunčanim stranama (jugozapad-jugoistok). Ovi paneli se mogu rotirati. Rotiranje panela je jako važno zbog praćenja putanje Sunca. S obzirom na to da je za namnožavanje algi neophodna svetlost, rotiranje panela poboljšava efikasnost proizvodnje algi.

Video prikaz eko zgrade u Hamburgu. Izvor: Euronews Next.

U panele se uduvava ugljen dioksid i medijum za uzgoj algi (voda + minerali). Tokom rasta alge koriste ugljen-dioksid i oslobađaju kiseonik u procesu fotosinteze. Na ovaj način se prečišćava vazduh od jednog od najznačajnijih gasova staklene bašte. Tačnije, povećanje koncentracije ugljen-dioksida u atmosferi jedan je od razloga, odn. važnijih faktora globalnog zagrevanja.

Koji proizvodi nastaju?

Sunčeva energija koja nije usvojena od strane algi, pretvara se u toplotu koja se skladišti u geotermalnom sistemu koji se nalazi ispod zgrade. Ova toplota se kasnije po potrebi koristi za grejanje – toplu vodu. Stanovnici na ovaj način uštede oko 1000€ godišnje samo na grejanju. Leti paneli prave hlad i tako rashlađuju zgradu.

BIOMASA ALGI

Takođe, paneli smanjuju buku koja dopire do zgrade. Pored besplatnog grejanja i hlađenja, dobija se i krajnji proizvod, tj. biomasa mikroalgi. Nastala biomasa se koristi za proizvodnju biogasa i kao vid „superhrane“, odnosno lekovite hrane bogate energijom.

Proizvodnja biogasa se ne odvija u okviru same zgrade. Proizvođač prodaje bomasu algi lokalnoj kompaniji koja u procesu fermantacije algi proizvodi biogas, tj. metan. Na kraju se nastali metan koristi u proizvodnji električne energije.

SUMACIJA

Eko zgrada se zasniva na upotrebi obnovljivih izvora energije, odnosno koristi energiju Sunca za dobijanje drugih oblika energije – energije biomase. Na kraju se energija biomase konvertuje prvo u biogas, a potom u struju. Dakle, benefiti ove zgrade ogledaju se u proizvodnji biogasa, elektriciteta i hrane, zatim u nusproduktima koji se odnose na „besplatno“ grejanje i hlađenje, kao i zaštitu od buke.

Srodni Članci

Srodne članke možete da otvorite klikom OVDE. Ukoliko želite da otkrijete više o gajenju mikroalgi, možete da pročitate naš članak koji se nalazi OVDE. O procesima proizvodnje biogasa i struje možete da pročitate OVDE.

https://www.prakticnaekologija.rs/2021/02/14/potpuno-nezavisne-earthship-eko-kuce/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *